PIETEIKTIES

Publiskie iepirkumi un Elektronisko iepirkumu sistēma iesācējiem (piegādātājiem) – teorija un prakse

Tiek komplektēta dalībnieku grupa 2021. gadam. Datums tiks precizēts. 


Piedāvājam Piegādātājiem divu dienu praktiskās apmācības klātienē.

 

Apmācību mērķis: sniegt ievadu publiskajā iepirkumā, izprast iepirkumu veidus, iepirkuma piedāvājuma sagatavošanas principus un pretendenta tiesības, izskatīt biežāk pieļautās kļūdas iepirkumos, apgūt elektronisko iepirkumu sistēmas pamatus un tās izmantošanas iespējas, izprast piedāvājumu iesniegšanas procesu e-konkursu vidē u.c.  

Apmācības sastāvēs no teorētiskās un praktiskās daļas. Praktiskajā daļā tiks sniegts ieskats praktisko iemaņu veidošanā saistībā ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu e-konkursu vidē, jautājumu uzdošanu iepirkumu komisijai u.c.

Mērķauditorija: preču un pakalpojumu piegādātāji un piegādātāju iepirkumu speciālisti bez priekšzināšanām publiskajā iepirkumā.

Apmācību vadītāja: LAILA ŠKOBA

 

Iepirkumu vadība un konsultācijas vadošā konsultante, juriste, vairāk kā 10 gadu pieredze iepirkumu piedāvājumu un dokumentācijas sagatavošanā, iepirkumu komisijas lēmumu pārsūdzēšanā un konsultēšanā kā piegādātājiem, tā arī pasūtītājiem.

 

Apmācību vadītāja: ELITA KĻAVIŅA 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta Katalogu satura nodaļas vadītāja. Jau vairāk kā 20 gadus guvusi pieredzi, strādājot ar iepirkumiem.

 

 

 

 

Norises vieta: Iepirkumi.lv birojs, Rīga, Kr. Valdemāra 106-183 (ieeja no mājas stūra)

Pieteikšanās: līdz 20. novembrim plkst. 15:00
Informāciju par apmācībām var saņemt, zvanot pa tālruni: 27798887

Cena: € 270,00 + PVN
Dalībnieku skaits ir ierobežots.

PIETEIKTIES

Dalības noteikumi:

! Apmācību procesā dalībnieki izmanto savus personīgos datorus.

Vietu apmācībās nodrošinām tikai tiem dalībniekiem, kuri apstiprināja savu vēlmi piedalīties, samaksājot dalības maksu vai nosūtot garantijas vēstuli.
Veicot apmaksu 1-2 dienas pirms apmācībām, lūgums OBLIGĀTI atsūtīt maksājuma uzdevumu uz seminari@iepirkumi.lv

Ja semināra dalībnieks savu dalību seminārā atsauc piecas dienas pirms apmācībām (ieskaitot), dalībniekam tiek atmaksāta dalības maksa, ieturot kompensāciju 50% apmērā. Ja dalība tiek atsaukta pēc piecām dienām, dalības maksa netiek atmaksāta. Ja neparedzētu apstākļu dēļ uz apmācībām nevarat ierasties, Jūsu vietā pasākumu drīkst apmeklēt cita persona, par to iepriekš rakstiski informējot, nosūtot informāciju uz seminari@iepirkumi.lv

Dalības maksa netiek atgriezta, ja dalībnieks nav piedalījies apmācībās.

Paturam tiesības mainīt programmu un atcelt apmācības (iepriekš informējot).