2020

Apstrīdēšanas iesniegumu iesniegšana IUB un nepamatotie iesniegumi 16.01.2020
Iepirkums Elektronisko iepirkumu sistēmā 23.01.2020
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 30.01.2020
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 06.02.2020
Iepirkuma komisijas darbības regulējums, tiesības un pienākumi 13.02.2020
Mazais iepirkums e-konkursa vidē un pircēja profils (iesācējiem) 20.02.2020
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšana publiskajos iepirkumos 27.02.2020
Tehniskās specifikācijas sagatavošana un tehnisko piedāvājumu vērtēšana 06.03.2020
Piegādātāja kvalifikācija publiskajos iepirkumos 12.03.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
02.04.2020
Tirgus izpēte un līgumcenas noteikšana publiskajos iepirkumos 27.03.2020
VEBINĀRS
Vispārīgās vienošanās piemērošanas tiesiskie aspekti un prakse
17.04.2020
VEBINĀRS
Aktualitātes personāllietvedībā 2020
24.04.2020
VEBINĀRS
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā
27.04.2020
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
30.04.2020
VEBINĀRS
Nestandarta iepirkumu procedūras – konkursa procedūra ar sarunām, slēgts konkurss, sarunu procedūra, u.c. neizmantotais potenciāls nestandarta iepirkumu veikšanai
07.05.2020
VEBINĀRS
Konkurences padomes aktualitātes: karteļi publiskajos iepirkumos un neitralitātes ievērošana
15.05.2020
VEBINĀRS
Mazais iepirkums EIS e-konkursa vidē
19.05.2020
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
21.05.2020
VEBINĀRS
Grozījumi Darba likumā
26.05.2020
VEBINĀRS
Darbinieku motivācija un vadītāja pašmotivācija attālināta darba situācijā
27.05.2020
VEBINĀRS
Dinamiskā iepirkumu sistēma EIS ietvaros
28.05.2020
VEBINĀRS
Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās
un privātās partnerības jomā pēc administratīvo pārkāpumu reformas
04.06.2020
VEBINĀRS
Projektu lietvedība
09.06.2020
VEBINĀRS
Publiskā-privātā sektora sadarbība ārpus klasiskā iepirkuma
11.06.2020
VEBINĀRS
Grozījumi Darba likumā
16.06.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
30.06.2020
VEBINĀRS
Personāla vadība, stratēģiskā, operacionālā un taktiskā personāla vadība
07.07.2020
VEBINĀRS
Darba laiks – LR Darba likuma regulējums, elastīgais darbs, attālinātais darbs, tendences Eiropā, COVID 19 ieviestās korekcijas
14.07.2020
VEBINĀRS
Personāla atlase, galvenās tendences 21.gadsimtā, attālinātā personāla atlase
16.07.2020
VEBINĀRS
Latvijas komersanta dalība ārvalstu iepirkumos un ārvalstu komersanta dalība iepirkumos Latvijā
23.07.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana komersantiem (piegādātājiem)
06.08.2020
VEBINĀRS
Tirgus izpētes, cenu aptaujas, zemsliekšņu iepirkumi, u.c. “ārpus regulējuma” iepirkumi
20.08.2020
VEBINĀRS
Elektronisko iepirkumu sistēmas lietošana pasūtītājiem (iesācējiem vai ar nelielu pieredzi)
25.08.2020
VEBINĀRS
Piegādātāja kvalifikācija iepirkumos, citas personas resursu izmantošana
27.08.2020
VEBINĀRS
IUB un tiesu prakses aktualitātes publisko iepirkumu lietās
24.09.2020
VEBINĀRS
Tehnisko un finanšu piedāvājumu vērtēšana iepirkumos
12.11.2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014